Presentation

Equestrian Driving Group bildades 2014 i Sverige och 2016 i Norge. Vi välkomnar alla med intresse för hästars träning och utbildning att bli medlemmar i EDG. 

Här på vår hemsida kan du ta del av vårt webbaserade utbildningsmaterial. 

Vi arrangerar även regelbundna träningar med ett helhetskoncept för ekipage och deras utbildning. 

Tillsammans motiverar, engagerar och hjälper vi varandra - både i vardagen och på tävling!