EDG podden
 

Detta är vårt första avsnitt av intervjuer. Lyssna till Körmästaren och fyrfaldige världsmästaren i enbetskörning Marie Kahrle i ett inspirerande samtal med Emma.

I detta avsnitt talar vi om takt. Första steget i utbildningsskalan.Vad är takt? Hur kan vi påverka hästens takt? Vilka saker ska man tänka på...